top of page
  • Facebook Clean

כמלחין עיצב את המוסיקה להצגות:

"חכמי חלם""

"אהבתו האחרונה של צ'כוב""

"רצח על שפת הים""

"הזכות להיות אידיוט""

"יום נפלא ללב שבור""

"כימים אחדים""

"כתב היד".

משתתף בהצגות אלו כפסנתרןובהצגה "נדרים" כקלידן.

 

ניהול מוסיקאלי:

"שירים מהבוידעם""

"כסף, בריאות ושלום עולמי"

בוריס זימין

 

בוריס זימין מוזיקאי דור שלישי שהתחנך בתיאטרון -  שם נקבע גורלו והקשר הבלתי נפרד עם סוג אמנות זה.


סיים לימודים במכללה למוזיקה בנובוסיבירסק שברוסיה, המשיך את לימודיו באקדמיה למוזיקה בירושלים ובאוניברסיטה למוזיקה בוינה. מקצועותיו כיום: מנצח, מלחין, פסנתרן.
 
משנת 2000 ועד היום הוא חלק מהמחלקה המוזיקאלית של תיאטרון "גשר" - שם השתתף בהצגות רבות בתיאטרון כעוזר למנהל מוזיקאלי, פסנתרן ומנצח.

כמו כן, לקח חלק בשורה של פרויקטים בינלאומיים באירופה במסגרת שיתוף הפעולה עם הפילהרמונית טאלין באסטוניה והאקדמיה למוזיקה של בון בגרמניה.
 
תכניות אומנותיות עתידיות: הרכבת מחלקה מוזיקאלית עשירה בתיאטרון "מיקרו", העלאת הצגות מוזיקאליות, פיתוח הז'אנרים של באלט, מחזמר ורוק-אופרה. 
 
ב-2006 לקח על עצמו את שרביט הניהול המוזיקאלי בתיאטרון מיקרו.
  

bottom of page