הסיפור המופלא על ארנדירה

הסיפור המופלא על ארנדירה התמימה וסבתה המרשעת