top of page

יפתח רוה

  • Facebook Clean
שחקן
"חרדות המלך סלומון", במאית- אירנה גורליק, תאטרון מיקרו (2014)
"שאלה של חיים", תאטרון אספקלריא (2013)
"קולות", במאי - יפים ריננברג (2013)
"מים", במאי - אברהם שלום-לוי (2013)
"ארץ צבי", תאטרון אספקלריא (2013), במאי - אברהם שמחי(2012)"Contemporary heart"
"קוראים לי אלכס", במאית - אופירה רחמים-גולד (2012)
"המסע אל העוז", תאטרון אספקלריא (2012)
("סוף הדרך", תאטרון אספקלריא (2012
הקבצן שהפך לקמצן", תאטרון אספקלריא (2012)"
 

בוגר סטודיו למשחק ניסן נתיב (2008-2011)

bottom of page