top of page

מיקרו בתיאטרון ירושלים

תיאטרון ירושלמי מקורי

כתב היד

על פי סיפור מאת יצחק בשביס-זינגר

  • Facebook Clean

עיבוד ובימוי: אירנה גורליק

מוזיקה: בוריס זימין

תפאורה: איליה קוץ

תרגום: מיכאל גורודין

משחק: מריה גורליק

פסנתר: יעקב מורבין 

כתב היד
מאת יצחק בשביס זינגר

 

את סיפור האהבה של "כתב היד" מגוללת בפנינו אישה בלתי רגילה. שחקנית, שאהבה עד כלות את האיש שכתב את אותו "כתב היד". כמו בכל יצירתו של בשביס-זינגר, גם היא תוצר בלתי אפשרי כמעט של אהבה ושנאה, חטאים וקדושה, חכמה ובנאליות.
 

גיבורת המחזה חיה מחדש למול עינינו שני עשורים מחייה: אהבה, מלחמה, אובדן, מחנות פליטים וההגעה לישראל. סיפור חייה מר, דרמטי, אבל בו בזמן מלא הומור. בשעה שהיא מתכוננת להופעה בבית קפה בתל אביב, היא מדברת עם חבר ילדות, פסנתרן. וכך הזכרונות המשותפים הופכים לדיאלוג בין המילים שלה לצלילים שלו, צלילים שממש כמו שניהם, עוד זוכרים היטב את הימים ההם.


אישה זו, הפותחת בפנינו את הדפים הכמוסים ביותר ביומני חייה, מכילה בתוכה פנים רבות, נשים רבות – והלא היו לה כמעט עשרה שמות שונים. כל אלה חיות בה, והיא חיה אותן. בין כל הדמויות המרכיבות אותה, היא חושפת בפנינו אט אט את האמת עליה עצמה
 
משך ההצגה: 50 דקות ללא הפסקה

bottom of page