top of page
שיחקה בתיאטרון מיקרו בהצגות:
2015 - "הסערה"
2015 - "סיפורי צ'כוב" 
2017 - "שמשון" 
2017 - "עיר שמיים" 
2018 - "דם דם דא דם" 
2019 - "מלחמות היהודים"
2020 - "הלידה"
 

בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב בירושלים - 2015

בנוסף נועה משתתפת בהפקות תיאטרון האינקובטור, העלתה הצגות יחיד והינה מורה מוסמכת לשיטת ג'יירוטניק.

bottom of page