top of page

מיקרו בתיאטרון ירושלים

תיאטרון ירושלמי מקורי

ארכיון - נדרים

  • Facebook Clean
על פי הרומן "יוסף ואחיו" מאת תומס מאן

הביקורות משבחות:

החלל החצוב באבן... מכין אותך רק מעט להלם הטוטליות ששחקני תיאטרון מיקרו ינחיתו עליך... פה מדבר המשחק, המשחק והחיים. ההתמסרות המוחלטת של השחקנים לדמויות. ההקשבה עד כאב לעצמם ולהתרחשות... טעמי המקרא שמתגנבים אל הדיבור... להיות יעקב, רחל, לאה, יוסף, לפני ארבעת אלפי שנים והרגע הזה ממש" (צור ארליך, "מקור ראשון")

 

 

 

 

עיבוד ובימוי: אירינה גורליק

נוסח עברי: יפים ריננברג

ניהול מוזיקאלי: בוריס זימין

עיצוב במה: איליה קוץ 

 

 

משתתפים: 

מיכאל גורודין, אנה ביחובסקי, סימה גורן, אלירן כספי, מריה גורליק  

מכל שילובי העלילות המוצגות ברומן, בחר התיאטרון להציג שני קווים עלילתיים: סיפור אהבתם של יעקב ורחל וסיפורם של יוסף ואשת פוטיפר.   

 

החידוש בגרסתו של תיאטרון "מיקרו" לדרמות תנ"כיות הוא בכך, ששתי העלילות הללו נמצאות בקשר הדוק אחת עם השנייה.
  

דווקא דרך סיפור אהבתם וסבלם של הוריו, מבין יוסף את ייעודו ואת חובתו כלפי אביו יעקב וכלפי אלוהים. כמו שיעקב ניצב בפני בחירה בין רחל לבין לאה, יוסף ניצב בפני בחירה בין אהבה, חרות וחובתו כלפי בורא העולם. כל גיבורי ההצגה בוחרים בנאמנות לייעודם ולנדרם. מה, אם כן, מבטיחה לאדם שמירה על ייעודו ועל נדרו? ההצגה שלנו מנסה לענות על השאלה הזאת.

 

 

 

bottom of page